Business English vs General English. У чому різниця?

Англійська мова стала необхідною у багатьох сферах життя, тож її вивчення є завжди актуальним. Навчання може відбуватися онлайн чи офлайн, у групі або індивідуально, з носієм мови чи українським викладачем — й у всіх випадках приноситиме хороші результати.

Проте збільшити ефективність також допоможе розуміння студента для чого саме йому потрібна мова. Це може звучати дивно, адже вище йшлося про важливість англійської в сучасному світі, що й пояснює потребу в її опануванні.

Однак важливу роль відіграє те, де саме людина планує використовувати English — для роботи, чи у повсякденному житті. Відповідно до цього має ґрунтуватися навчальна програма. 

Саме тому ми у Grade навчаємо на курсах різного спрямування в залежності від потреб студентів. У нас є окремі курси Business English та General English. Далі розглянемо відмінності між ними та з'ясуємо, чого можна навчитися на кожному з них.

Словниковий запас

Вивчення Business English передбачає засвоєння ділової лексики, яка використовується у професійному контексті. Це формальні фрази та вислови, які допомагають завершити офіційний лист, призначити або скасувати ділову зустріч, а також розв'язати проблему телефоном.

У General English є націленість на загальну лексику, потрібну для побутових та повсякденних розмов. Наприклад, для обговорення фільму, телевізійних програм, свого дозвілля, улюбленої музики. На такому курсі студенти не вчитимуть вузькопрофільних виразів, а ознайомлюватимуться з більш звичними та широковживаними.

Збільшувати свій вокабуляр та покращувати reading допоможуть англомовні бізнес-журнали на кшталт Forbes, Bloomberg Businessweek, The Economist.

Також ви можете вивчати цікаві фрази з ділової англійської за допомогою роликів на YouTube. 

Граматика

Граматика в англійській мові є сталою, тому вивчати пасивний стан чи умовні речення можна на обох курсах. Єдина відмінність полягатиме у контексті. Тобто ситуації, у яких студенти зможуть вжити ту чи іншу граматичну конструкцію відрізнятимуть залежно від програми.

Наприклад, на курсі General English група вчитиме умовне речення, спілкуючись про мистецтво, а на Business English — обговорюючи презентацію певного продукту.

Навички

Під час вивчення англійської студенти розвивають різні навички, проте з поправкою на актуальність та необхідність. Наприклад, на курсі Business English більше прокачуються письмо та говоріння, котрі необхідні для ведення бізнес-комунікації. Під час загального вивчення англійської студенти працюють над гармонійним розвитком усіх навичок – читання, письма, говоріння та аудіювання.

До речі, повністю заглибитися у бізнес англійську та розібратися з усіма тонкощами ділового світу допоможе подкаст Business English Pod. Для зручності до кожного епізоду додаються вікторини, лексичні вказівки, стенограми.

Типи текстів

Business English охоплює вивчення типів текстів, які використовуються у бізнес-середовищі. Наприклад:

  • формальні та неформальні електронні листи
  • супровідні листи
  • офіційні звіти
  • написання CV/резюме
  • лист-скарга та відповідь на нього.

У General English студенти пишуть:

  • різноманітні есе
  • відгуки про книжки
  • дописи для соціальних мереж

Тексти значно відрізняються за своїм типом, структурою та кінцевою метою, а отже й за лексичним наповненням.

Перевірити свій текст на грамотність допоможе розширення для браузера Ginger. Програма перевіряє не лише правильність написання слова, але й контекст, у якому воно використовується. Ginger навіть допоможе перефразувати цілі речення та розширити словниковий запас.

Результат

На курсі бізнес-англійської студенти мають практикувати мову й одночасно тренуватися у проведенні переговорів, презентацій та бізнес-зустрічей, застосовувати правильні граматичні структури та бізнес-лексику.

Після закінчення програми вони мають вміти ефективно спілкуватися з партнерами та клієнтами телефоном та в листуванні поштою, знати структуру проведення ділових зустрічей, тактики й стратегії розв’язання проблем, як правильно розпочинати та закінчувати переговори й виступи перед аудиторією, відповідати на уточнювальні запитання після презентації, доступно доносити свою точку зору англійською.

Результатом ефективного закінчення загального курсу англійської буде прокачування навичок письма, аудіювання, читання, збільшення словникового запасу та подолання мовного бар'єра.

Аудиторія

Бізнес-англійську варто вивчати власникам бізнесу та фахівцям, які працюють або влаштуватися на роботу у міжнародні компанії. Навчання загальної англійської спрямоване на людей, які планують використовувати мову в особистих потребах, як от спілкування з друзями із-за кордону, перегляд англомовних фільмів чи впевнена комунікація під час подорожі.


Коротко підсумовуючи, можемо сказати, що Business English і General English різняться підходом і спрямованістю. Бізнес-англійська допомагає розвивати спеціалізовані навички, необхідні для професійного спілкування, тоді як загальна допомагає покращувати мову в комплексі для повсякденного використання. 

2044