Перелік документів для підписання грантової угоди з Фондом Стартапів

Якщо ви зараз передивляєтесь цей матеріал, тому що вже вдало запітчили свій стартап, і від отримання гранту вас відділяє лише підписання грантової угоди, — вітаємо! Щасливі за вас!

Для отримання першого траншу потрібно зробити буквально декілька кроків! Вам залишилось підписати Грантовий договір і надати Фонду через вебпортал ряд документів та довідок. На це у вас буде 45 робочих днів після пітч-дня. Цього часу більш ніж достатньо, щоб все підготувати.

До того ж абсолютно всі необхідні довідки можна зібрати онлайн. Далі в цьому матеріалі ми наводимо перелік документів, їхні зразки та інструкції щодо отримання.

Перелік необхідних довідок

Довідки, які потрібно зібрати, якщо ви подаєтесь як ФОП та як ТОВ

 1. Довідка про відкриття окремого банківського рахунку, призначеного для обліку коштів гранту (зразок; де замовити: у вашому банку, як правило надається протягом доби з моменту відкриття рахунку (відповідно, спочатку потрібно відкрити рахунок).

 2. Підтвердження прав інтелектуальної власності та ноу-хау (у разі наявності) (зразок).

 3. Довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (зразок; де замовитиhttps://kap.minjust.gov.ua/).

 4. Довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів (Чинна впродовж 10 днів) (зразок; де замовитиhttps://www.kmu.gov.ua/ua/service/dovidka-pro-vidsutnist-zaborgovanosti).

 5. Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення щодо уповноваженої особи Стартапу (зразок; де замовитиhttps://corruptinfo.nazk.gov.ua/).

 6. Довідка про те, що уповноважена особа Стартапу не була засуджена за злочини, вчинені з корисливих мотивів, а також про відсутність судимостей, які не зняті або не погашені в установленому законом порядку (Чинна впродовж 30 днів); (зразок; де замовити: http://hsc.gov.ua/dovidka-pro-vidsutnist-sudimosti/)

 7. Відомості про всю державну допомогу, отриману Стартапом протягом останніх трьох років, її форму та мету, а також про всі наявні грошові зобов’язання Стартапу та отримані інвестиції (зразок; документ надається у довільній формі); 

 8. Інші документи надаються за запитом Фонду.

Додаткові документи та довідки, якщо ви подаєтесь як ТОВ

 1. Статут Товариства.

 2. Остання затверджена фінансову звітність

 3. Документи, що підтверджують повноваження щодо підписання договору керівником або уповноваженою особою юридичної особи, якщо Стартапом є юридична особа. (Протокол або рішення загальних зборів)

За результатами дослідження цих документів, Вас також можуть попросити додати документ про надання згоди Загальними зборами ТОВ на вчинення значного правочину.

Згідно з ч. 2 ст. 44 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»: Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Якщо Товариство має одного учасника, тоді рішення про надання згоди приймається одноособово.

Довідки, що мають обмежений термін дії

Деякі довідки серед перелічених вище мають обмежений термін дії, а саме:

 • Довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів (10 днів з моменту отримання).
 • Довідка про те, що уповноважена особа Стартапу не була засуджена за злочини, вчинені з корисливих мотивів, а також про відсутність судимостей, які не зняті або не погашені в установленому законом порядку (30 днів з моменту отримання).

Враховуйте, що ці довідки повинні зберігати свою чинність на момент укладення Грантового договору. Якщо термін дії довідок спливе, доведеться отримувати їх повторно.

Договір підписується за допомогою кваліфікованого електронного підпису або електронного цифрового підпису

Підписання Грантового договору відбувається онлайн через вебпортал за допомогою накладення кваліфікованого електронного підпису або електронного цифрового підпису.

Підпис, що накладає Стартап (кваліфікований електронний підпис або електронний цифровий підпис) має бути видано уповноваженій особі Підприємства.

Якщо договір підписує ФОП, а сертифікат підпису видано АЦСК «Приватбанк», зверніть увагу, що такий підпис має бути видано саме Фізичній особі-підприємцю. А якщо сертифікат підпису видано іншим АЦСК, допускається накладення підпису фізичної особи.

·
1902
·
good 1
Головна