Роль малюнка в образотворчому мистецтві

Творчість як певний вид діяльності людини представляє собою складний процес, що включає пізнання, вивчення та створення (насамперед художнього образу). Під час творчої роботи людина сприймає, пізнає та вивчає реальну дійсність та водночас відтворює художній образ цієї дійсності у вигляді малюнку. Художники всіх часів робили свій надзвичайний вклад у розвиток цивілізації. Саме вони показали свій інтерес до оточуючого світу, намагались пізнати закони природи та людського тіла. Словом малюнок зазвичай ми називаємо чітке, виразне зображення предмету, але це не є тільки лінійний абрис, чи очерки якогось предмету. В різних мистецтвах слово малюнок має різне значення. В живописі чи архітектурі це зображення форми предмету; в музиці говорять про малюнок мелодійності; хореографи вказують на малюнок танцю. Малюнок присутній всюди, але не всі його бачать та розуміють.

Едгар Дега


Досвідчений художник завжди опирається на малюнок в якій би техніці він не працював. Малюнок є фундаментом образотворчої грамоти. Робота художника потребує перш за все знання малюнка, володіння ним. Малювання з натури допомагає успішно вирішувати творчі задачі. Малюнок, як казав Мікеланджело, - «це найвища точка і живопису, і скульптури, і архітектури; малюнок – джерело та корінь будь-якої науки». Навички та знання в малюнку є тією основою, на яку в подальшому творчому розвитку опирається кожен художник.

Тут ми розглядаємо малюнок як основу образотворчого мистецтва, курс академічного малювання в першу чергу ставить завдання навчити правильно спостерігати та пізнавати оточуючий світ, бо малювання з натури – це процес пізнання оточуючої дійсності. Пізнання та творення знаходяться в тісному взаємозв’язку, але під час малювання вони протікають по різному. В одному випадку переважає творення, в іншму – пізнання. Таким чином, ми відрізняємо учбовий малюнок від творчого, знаходимо та встановлюємо характерні їм особливості. Але, щоб правильно зрозуміти специфіку академічного малюнка, треба розуміти різницю між учбовим та творчим малюнком.

Якщо творча робота створюється художником на основі набутих знань та навичок, домінує саме творчий процес, створення художнього образу, то в академічному малюнку увага падає на виконання роботи саме з навчальною метою ( навчальна мета може бути різна на кожному етапі творчого розвитку). Авжеж, сучасна школа академічного малюнку була створена на досвіді митців всього світу, вона увібрала в себе кращі традиції світової культури. Основою навчання академічного малюку є малювання з натури. В початковий курс малюнку мають входити і теоретичні знання, і напрацювання практичних навичок в лінійній та повітряній перспективі, градація тонових відношень, об’єм, матеріальність, лінія та штрих, світлотіньові відношення. Ці питання є фундаментом в реалізації не тільки графічного зображення, але і в живописі, аерографії та ілюстрації. Створення форми базується на єдності тонових та кольорових відношеннях.

Твори видатних митців прекрасні перед усім надзвичайно майстерним малюнком, поєднанням пластичних форм з тоном та кольором. Першоосновою художньої образності в аерографії та живописі є малюнок, що передає характер зображення. Саме малюнок є основою до композиційного мислення та розвитку уяви; в малюнку і начерках народжуються скульптурні твори та архітектурні рішення. Неможливо стати професійним художником кіно чи театру без хорошої академічної підготовки.

Важливою основою в живописному зображенні, в аерографії є тональний малюнок, що відтворює форму предмета в просторі. Не володіючи тональним малюнком, художник безпомічний в подальшому творчому шляху.

·
2703
Головна