Трафік є важливим показником для будь-якого інтернет-магазину, адже саме трафік в подальшому приводить до продажів.

Задача

Проаналізувати і виокремити фактори впливу на трафік сайту leboutique.com.

Процес 

Першим етапом стало визначення факторів, які впливають на динаміку трафіку. Фактори — зовнішні стимули, які діють на споживача. Ми виділили основні 4 групи потенційно важливих факторів: 

  • конкуренти (їх рекламна активність); 
  • наша реклама;
  • зовнішні (інфляція, курс валют, споживчі настрої та інше); 
  • внутрішні (промо, технічні зміни на сайті, розширення асортименту тощо).

На другому етапі ми зібрали всю інформацію про динаміку факторів в одну базу даних.

Глибинний аналіз причинно-наслідкових зв’язків між факторами виявить найбільш впливові показники, які стануть основою для економетричної моделі.

Третій, завершальний етап — це побудова якісної, статистично значимої моделі трафіку нових споживачів на основі зібраної бази даних. 

Найбільш впливовими показниками виявились big sales та інші акції (саме такі активності збільшують трафік на сайт), а також реклама на ТВ та Інтернет реклама. 

Ще одна група впливових показників – це сезонність та обмінний курс (впливає на купівельну спроможність споживачів).  

В результаті ми отримали модель, яка містить інформацію щодо впливу кожного з факторів й визначає ефективність кожної вкладеної гривні.

Найбільш цікаві інсайти, які були нами знайдені під час дослідження і які не варто приймати за правила в категорії, оскільки вони є результатом багатьох факторів і конкретного моменту. 

1. Зростання валютного курсу позитивно вплинуло на трафік онлайн-магазину.

Те, що валютний курс є суттєвим фактором впливу на намір здійснити купівлю (і, відповідно, на трафік) достатньо очікувано. Проте у даній ситуації ми виявили, що зростання валютного курсу не зменшує трафік на сайт, а навпаки збільшує його. На нашу думку, це пов’язано з тим, що покупці, вважають, «в інтернеті дешевше», і переходять із оффлайну в онлайн, де крім того діють постійні знижки.

2. Реклама конкурентів позитивно вплинула на трафік.

Категорія онлайн шопінгу в Україні все ще не насичена, а тому рекламна активність конкурентів в цілому розвиває та драйвить всю категорію, в тому числі і збільшувала кількість відвідувачів сайту leboutique.com

Отриманні результати

  • виявили вплив кожного із факторів на трафік, що допомагають прорахувати ефективність кожного GRP і кожної вкладеної гривні;
  • визначили, як в подальшому буде пливати валютний курс та в цілому прорахували різноманітні можливі сценарії подальшого розвитку ситуації;
  • визначили вклад рекламної активності у зростання кількості відвідувачів сайту;
  • проаналізували майбутню активність з точки зору впливу на трафік на сайт.