В попередньому матеріалі ми розглянули ключові відмінності між мобільною та комп’ютерною версіями сайту. Ми зазначали, що через різні пропорції та розміри екранів, їх базову орієнтацію та принципово різні засоби введення інформації ці дві версії дизайну вебсайтів є дуже різними. Як за композицією, так і за засобами взаємодії.

Постійне зростання кількості відвідувачів сайтів, що переглядають їх зі смартфонів, вже давно зняло питання стосовно того, чи потрібно робити мобільну версію (звісно, потрібно!).

Але як саме створюється мобільна версія? І з якої версії починається проєктування дизайну?

Тут існують дві принципово різні дизайн-стратегії: 

  • «спочатку мобільні» (англ. mobile first), 

  • «спочатку комп’ютери» (англ. desktop first). 

Назви в них є досить красномовними. В обох випадках створюють обидві версії сайту, відмінною є лише послідовність їхньої розробки. В цьому матеріалі ми розглянемо обидві стратегії і спробуємо з’ясувати їхні переваги та контексти застосування.