Sign in

Articles related to «Малюнок»

Halyna Manhusheva
Роль малюнка в образотворчому мистецтві

Творчість як певний вид діяльності людини представляє собою складний процес, що включає пізнання, вивчення та створення (насамперед художнього образу). Під час творчої роботи людина сприймає, пізнає та вивчає реальну дійсність та водночас відтворює художній образ цієї дійсності у вигляді малюнку. Художники всіх часів робили свій надзвичайний вклад у розвиток цивілізації. Саме вони показали свій інтерес до оточуючого світу, намагались пізнати закони природи та людського тіла. Словом малюнок…

Join the community and get personal collections of articles

In your user profile you can set interests and specializations you are interested in. Using this informations we will make your personal collections of articles.

Join
Upload

You can upload photos in PNG and JPG format. Maximum size: 5MB