Бесіда

Робота з кольором.

1 зображення: головний об’єкт максимально зливається з середовищем.

2 зображення: головний об’єкт «виштовхується» внаслідок світлоти та хроматичного контрасту.

405