Підвищення довіри серед стейкхолдерів лісничої галузі

Підвищення довіри до FSC Ukraine та обізнаності про діяльність організації

Лісова опікунська рада (Forest Stewardship Council® (FSC®)) — це міжнародна неурядова організація (створена під егідою ООН), діяльність якої спрямована на підтримку екологічно та соціально відповідального управління лісами та забезпечення невиснажливого використання лісових ресурсів.

FSC не проводили медійної комунікації в Україні. Тому для того, щоб сформувати обізнаність про їхню діяльність серед дуже вузької аудиторії, вони залучились підтримкою PR-агенції.

До ключових стейкхолдерів організації належать представники державних органів, екологічних НДО, лісопромислового бізнесу та лісогосподарських підприємств. Серед задач було як створити загальну обізнаність про FSC серед широкої аудиторії, так і дуже точкові комунікації, направлені на вузьку групу стейкхолдерів. Для досягнення цих цілей ми обрали говорити про складне простими словами для всіх українців, а для стейкхолдерів — експертні статті.

Що ми зробили в рамках співпраці:

  • розробили комунікаційну стратегію;
  • провели 2 репутаційних аудити (1 на початку співпраці та 1 по завершенню кампанії) щоб зрозуміти, чи змінилась думка стейкхолдерів про FSC;
  • організували 4 круглих столи, до яких були залучені стейкхолдери-представники різних секторів до спільного діалогу;
  • регулярно комунікували в українських ЗМІ на складну тематику простими словами.

За 9 місяців співпраці нам вдалось досягти наступних результатів:

  • 150 публікацій у ЗМІ та на сайтах і соц. мережах стейкхолдерів;
  • 65% публікацій в Tier 1 медіа;
  • 4,5 мільйони — загальне охоплення кампанії;
  • зросла довіра стейкхолдерів та обізнаність про організацію за результатами другого репутаційного аудиту.

186