Верстка тексту

Практичне завдання на курсі по роботі з Figma.

400