Try subsription

Закони композиції

April 20, 6:27 PM
·
4583
·
super 7

Коли ви створюєте графічну композицію, то досить часто в процесі інтуїтивно відчуваєте, в правильному напрямку ви рухаєтесь, чи щось в макеті працює некоректно. Цей елемент завеликий. А цей взагалі не на своєму місці. А оцей от зайвий.

Щойно ж ви знаходите для елемента композиції відповідне місце, форму та розмір, одразу ж відчуваєте — є, це воно. На ранньому етапі творчий процес в дизайнерів часто відбувається інтуїтивно. Ви радше відчуваєте вірність рішень, ніж розумієте її. Комусь може видатись, що вірне положення та розмір елементів в макеті в інший спосіб взагалі неможливо визначити. Але на щастя, це не так.

Насправді, пошук відчуття довершеності композиції відбувається на основі законів композиції. Їх три:

  • Закон ієрархії (його ще називають законом супідрядності).
  • Закон цілісності.
  • Закон рівноваги.

І щоб ваша графічна композиція сприймалась цілісною та довершеною, вам необхідно зробити так, щоб всі три закони були дотримані.

Познайомимось з ними ближче! І почнемо із закону ієрархії!

Закон ієрархії

Закон ієрархії можна описати так:

В композиції має бути визначена та дотримана візуальна та змістовна ієрархія.

Зараз пояснимо, що це означає.

Слово «ієрархія» має грецьке коріння. Слово ίερσς (ієрос) означає «священний», а άρχή (архі) — це «влада». Колись «Ієрархією» називали управління верховного священнослужителя. В цьому управлінні визначався порядок підлеглості священнослужителів. До речі, верховних священнослужителів і зараз називають ієрархами.

Саме слово «ієрархія» сьогодні означає упорядкування будь-якої структури та визначення взаємної підпорядкованості елементів в її межах.

Наприклад, в армії ієрархія надважлива, адже вона дозволяє досить швидко зрозуміти, хто саме має приймати рішення в тій чи іншій ситуації, а у випадках виникнення спірних питань — чиє рішення матиме більшу вагу.

В дизайн-студії ієрархія також дозволяє визначити рівні підпорядкування. Наприклад, на оцій схемі ієрархія влаштована так, що стажер підпорядковується дизайнеру, дизайнер — старшому дизайнеру. А той своєю чергою звітує артдиректору, який відповідає перед креативним директором.

І якщо з ієрархією колективу концепція більш-менш зрозуміла, то як влаштована ієрархія в композиції?

This article not available in free version

To access it, select the comfortable option:
Access to course «Graphic Design. Composition»
CASES + Creative Practice
550 ₴/month
Next article
Гештальт в дизайні та візуальний словник дизайнера
4366
Readers online

Cart

Your cart is empty

This window will show ready to checkout items.

If the item you need does not appear, please try to add it to the cart one more time.

Home