Sign in

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (ОФЕРТА)

1. Цей документ, положення якого регулюються статтями 633 та 641 Цивільного кодексу України, є пропозицією (офертою) ФОП Попеля Анатолія Валерійовича (надалі – Компанія) для фізичних осіб (які мають повну цивільну дієздатність), фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб (надалі будь-хто з цих осіб з моменту реєстрації іменується як Користувач) укласти договір про надання Компанією Послуг на умовах, що визначені нижче (надалі – Договір).

2. Пропозиція (оферта) є дійсною з моменту її розміщення на веб-сайті за адресою https://cases.media (надалі - Сайт) і може бути змінена або відкликана Компанією у будь-який момент без згоди Користувача чи будь-яких інших осіб.

Подальше користування Користувачем Послугами або інше використання технічних можливостей Сайту після розміщення на ньому нової редакції Договору вважатиметься згодою Користувача щодо нових умов оферти та нової редакції Договору.

Моментом припинення чинності оферти вважається момент її відкликання Компанією у будь-який спосіб або момент припинення функціонування Сайту.

Повне та безумовне (беззастережне) прийняття (акцепт) усіх умов цієї оферти Користувачем здійснюється шляхом натискання ним на Сайті чекбоксу поруч зі словами «Я згоден з умовами договору оферти, Умовами використання та Політикою конфіденційності, і надаю свою згоду на обробку персональних даних» та натискання на Сайті Користувачем на кнопку «Зареєструватись».

Компанія залишає за собою право відхилити запит особи на реєстрацію без попередження та роз’яснення причин.

Акцептом (прийняттям) оферти Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма істотними умовами Договору, зобов’язується дотримуватися встановлених ним правил, умов та положень і надає згоду на надання йому Послуг у спосіб та на умовах, що визначені Компанією у цій оферті.

3. Для коректного сприйняття положень оферти наступні терміни слід розуміти та використовувати у нижченаведених значеннях:

Користувач — особа, що пройшла процедуру реєстрації на Сайті https://cases.media.

Профіль Користувача — обліковий запис Користувача на Сайті https://cases.media, що містить надану ним інформацію про себе.

Особистий кабінет — інтерфейс взаємодії з Сайтом https://cases.media, у межах якого у Користувача є можливість на власний розсуд вносити дані до Профілю Користувача, а також отримувати дані, пов’язані із взаємодією Користувача та Компанії з використанням Сайта https://cases.media.

Захід — послуги, які надають треті особи, Компанія та Користувачі Сайту https://cases.media, зокрема, онлайн-трансляції, що здійснюються на цьому Сайті. Користувачі Сайта можуть розміщувати інформацію про Заходи. Компанія та Користувачі, що уклали додаткову угоду з Компанією, мають можливість надавати іншим Користувачам платний доступ до Заходів.

Запис — медіафайл(-и), який(-і) Компанія та Користувачі розміщують на Сайті https://cases.media. Компанія та Користувачі, що уклали додаткову угоду з Компанією, мають можливість надавати іншим користувачам платний доступ до окремих записів.

Допис — матеріал, розміщений на Сайті https://cases.media через онлайн-редактор (кейс, публікація, робота, захід).

Навчальний курс — структурований набір матеріалів (лекцій, майстер-класів, статей та брифів) і редакторів, що надають можливість завантажувати на Сайт https://cases.media графічні матеріали.

Коментарі — коментарі Користувачів, розміщені ними під дописами та записами на Сайті https://cases.media.

Передплата — щомісячна оплата за доступ до можливостей Сайті https://cases.media у відповідності до умов тарифу, обраного Користувачем.

Модуль — окремий навчальний блок на Сайті https://cases.media, що містить спільні за тематикою методичні матеріали.

Навчальні бали — бали, які Користувач отримує під час проходження Навчального курсу за рахунок проходження ним Модулів.

Сертифікат про завершення навчання — цифровий документ, що засвідчує успішне проходження Користувачем усіх модулів відповідного курсу. Сертифікати є публічно доступними для роботодавців, а також за опублікованим посиланням.

Рецензенти проєкту — група фахівців, які перевіряють роботи, виконані Користувачами на навчальних курсах.

Експерти проєкту — група фахівців, яких команда проєкту CASES визначила в якості експертів, спираючись на їх публічну репутацію та фаховий рівень.

4. Користувач з моменту акцепту (прийняття) оферти набуває право на отримання за допомогою технічних можливостей Сайту доступу до комплексу даних інформаційно-довідкового характеру, у тому числі на отримання надаваних Компанією Послуг:

 • постреєстраційне обслуговування Користувача на Сайті (підтримання створеного облікового запису (особистого кабінету) з можливістю його самостійного наповнення Користувачем інформацією зі своїми персональними даними);
 • видаленням облікового запису користувача за його запитом;
 • надання Замовнику попередньої можливості здійснити вибір Заходів з метою подальшого створення онлайн-замовлень на отримання доступу до них на визначених умовах;
 • створення Замовником на Сайті онлайн-замовлень на отримання доступу до Заходів;
 • організація доступу Користувача до інформаційних матеріалів, які можливо отримати (придбати) з використанням технічних можливостей Сайту;
 • організації за допомогою Сайту комунікації Замовника та Компанії шляхом надання інформації, необхідної для обміну повідомленнями у текстовій та іншій формі.

5. Користування Сайтом здійснюється на наступних умовах:

5.1. Компанія зобов’язується забезпечити доступ до Заходу або Запису у випадку, якщо Користувач оплатив такий доступ.

У разі оформлення Користувачем передплати Компанія надає йому доступ до матеріалів, що входять до поточного переліку матеріалів, доступних за передплатою, що розміщено за посиланням https://cases.media/creativepractice/subscription.

5.2. Компанія на власний розсуд має право змінювати перелік матеріалів, доступних за передплатою.

5.3. Під час сплати доступу до Заходу або Запису Користувач також сплачує збір Сайта і комісію платіжної системи. На власний розсуд Користувач може відмовитись від оплати такого доступу.

5.4. Компанія надає можливість Користувачу розміщувати на Сайті власні матеріали у розділі «Публікації» та «Роботи».

5.5. Компанія надає можливість Користувачу створювати або долучатись до вже створених на Сайті профілів організацій.

5.6. Під час створення організації Компанія надає Користувачу права модератора цієї організації (тобто права особи, що має можливість публікувати від імені даної організації кейси, роботи, новини, публікації та анонсувати події).

Якщо Користувач створив профіль організації, цим він стверджує, що є повноважним представником даної організації. У випадку, якщо це не відповідає дійсності, профіль даної організації може бути видалений з платформи або переданий в управлінню вповноваженому представнику організації, що зробить відповідний запит.

5.7. Користувач, що є модератором організації, може надавати права модератора іншим Користувачам. При цьому Користувач може належати до декількох організацій одночасно.

5.8. Користувач може розміщувати на Сайті навчальні курси, що можуть включати в себе теоретичні модулі, практичні модулі, творчі модулі.

5.9. Доступ до курсів відбувається на умовах, що описані на сторінках відповідних курсів.

5.10. Доступ до навчальних модулів (усіх, крім першого) надається за умови успішного проходження Користувачем попереднього модулю.

5.11. Успішним проходженням теоретичного модулю є успішне проходження тесту за обов’язковими матеріалами, маркованими відміткою «обов’язково» за цим модулем. Успішно пройденим вважається тест, якщо Користувач правильно відповів принаймні на 21 із 30 питань.

5.12. Успішним проходженням практичного модулю вважається ситуація, коли Користувач розмістив відповідну до брифу роботу, а рецензенти системи відмітили як відповідні умовам принаймні 50 відсотків критеріїв. Користувач отримує перелік відповідних та невідповідних критеріїв після перевірки роботи.

5.13. Успішним проходженням творчого модулю вважається ситуація, коли Користувач своєчасно розмістив роботу відповідно до поточного брифа та отримав будь-яку оцінку від групи експертів проєкту.

5.14. Після вдалого проходження всіх модулів Користувач отримує Сертифікат про завершення навчання.

5.15. За наявності Сертифіката про завершення навчання Користувач може бути розміщений у переліку фахівців «Шукаю роботу», до якого мають доступ роботодавці, зазначені на сторінці Сайту за посиланням https://cases.media/creativepractice.

6. Порядок оплати.

6.1. Після оплати Користувачем доступу до Заходу або Запису Компанія надсилає Користувачу електронну квитанцію на вказану Користувачем адресу електронної пошти.

6.2. Компанія повертає Користувачу сплачені останнім кошти у випадку, якщо з вини Компанії доступ до Заходу або Заходу не був наданий.

6.3. Компанія має право відмовити Користувачу у поверненні коштів за надання доступу до Заходу у випадку, якщо цей Захід не був відвіданий Користувачем через особисті причини. Послуга надання доступу до Заходу вважається фактично виконаною щойно такий Захід відбувся.

7. Розміщення інформації на Сайті та доступ до неї.

7.1. Користувач має право розміщувати дописи на Сайті будь-якою мовою.

7.2. У разі виникнення у Користувача технічних проблем із доступом до матеріалів на Сайті, він може зв’язатись з Компанією через сторінку у Facebook https://www.facebook.com/cases.media або на адресу електронної пошти team@cases.media, а Компанія має надати відповідь Користувачу протягом 48 годин із зазначенням часу, коли проблема буде усунута, чи роз’ясненням щодо необхідних дій для усунення проблеми.

8. Із моменту акцепту (прийняття) оферти Користувач надає Компанії згоду на обробку останнім своїх (Користувача) персональних даних, а також погоджується з тим, що Компанією дотримані усі передбачені чинним законодавством умови, необхідні для обробки персональних даних, і Користувач у зв’язку з цим належним чином поінформований про свої права.

Під обробкою персональних даних Користувача розуміються будь-які дії Компанії, пов’язані зі збиранням, накопиченням, реєстрацією, адаптацією, зміною, використанням, поширенням, знеособленням та знищенням вищезгаданих даних з метою надання Послуг.

9. Із моменту акцепту (прийняття) оферти Користувач надає згоду на отримання інформаційних повідомлень на адресу електронної пошти та/або номер мобільного телефону Користувача, зазначені ним в особистому кабінеті на Сайті.

10. Компанія не відшкодовує Користувачу будь-які збитки та не несе будь-якої відповідальності за:

 • будь-які втрати Користувача (у тому числі, але не виключно, прямі або непрямі збитки, матеріальні втрати або моральну шкоду, інші негативні наслідки майнового або іншого характеру) у разі зміни або припинення чинності цієї оферти або припинення користування Послугами;
 • неотримання Замовником юридичних послуг від Професійних Виконавців чи їх неналежне (на думку Замовника) надання, так само, як і за невиконання Замовником своїх зобов’язань перед Професійним Виконавцем, а також Компанія не здійснює на користь Користувача жодних компенсаційних виплат чи відшкодування у будь-якій формі;
 • наслідки дій Користувача, вчинених ним за допомогою технічних можливостей Сайту;
 • втрату Користувачем логіну та/або паролю, необхідних для доступу до особистого кабінету на Сайті (незалежно від того сталася така втрата внаслідок необережності чи протиправних дій третіх осіб). У будь-яку випадку дії, вчинені за допомогою технічних можливостей Сайту з використанням логіну та паролю, згенерованих та використовуваних Користувачем для його ідентифікації на Сайті та авторизації в особистому кабінеті, вважаються діями такого Користувача;
 • порушення прав та законних інтересів третіх осіб, що відбулися внаслідок дій Користувача, у тому числі через поширення Користувачем будь-якої інформації за допомогою технічних можливостей Сайту;
 • недосягнення Користувачем бажаного ним кінцевого результату, який він розраховував отримати внаслідок користування Послугами, та відповідність Послуг очікуванням Користувача;
 • безпомилкову і безперебійну роботу Сайту, припинення доступу Користувача до Сайту, якщо це було пов'язано з технічними проблемами у функціонуванні апаратного чи програмного забезпечення.

11. Користувач погоджується з тим, що Компанія самостійно визначає розміри та порядок оплати окремих видів Послуг.

Компанія інформує Користувача про ціни, доступні способи оплати та необхідність її здійснення за допомогою технічних можливостей Сайту або шляхом надсилання повідомлень на адресу електронної пошти.

Користувач набуває право на отримання протягом визначеного Компанією строку окремих видів Послуг, за які передбачено внесення плати, після отримання Компанією на власний банківський рахунок сплачених Користувачем грошових коштів.

12. Компанія без виплати Користувачу будь-якого відшкодування має право модерувати інформацію (змінювати, призупиняти розміщення, видаляти), яка розміщена Користувачем на Сайті за допомогою його технічних можливостей (у тому числі в особистому кабінеті), якщо така інформація порушує вимоги чинного законодавства України або встановлені ним обмеження чи права та законні інтереси Компанії або третіх осіб-власників відповідних прав.

Користувач зобов’язується не розміщувати на Сайті інформацію, дописи та коментарі, що є рекламою політичних партій чи релігійних організацій, або містять ознаки порнографії, заклики до зміни державного ладу, пропаганду використання наркотичних засобів, принижують третіх осіб чи груп осіб за етнічною приналежністю, сексуальною орієнтацією, зовнішнім виглядом чи релігійними переконаннями.

Компанія має право без погодження з Користувачем видалити будь-які опубліковані ним на Сайті інформацію, дописи та коментарі через скаргу третьої сторони, при цьому надавши Користувачу пояснення причин видалення цих матеріалів шляхом відправлення листа на адресу електронної пошти, зазначену у профілі Користувача.

13. У разі порушення Користувачем у будь-який спосіб умов Договору та/або прав та законних інтересів Компанії та/або вимог чинного законодавства України, у тому числі, але не виключно, за наявності у діях Користувача ознак правопорушень, визначених нормативно-правовими актами у галузях кримінального, адміністративного, цивільного або іншого законодавства України, Компанія має право без виплати Користувачу будь-якого відшкодування обмежувати, призупиняти або припиняти доступ Користувача до особистого кабінету (облікового запису) на Сайті та інших видів Послуг.

14. Знаки для товарів та послуг, інші об'єкти інтелектуальної власності (у тому числі об'єкти авторського права), що використовуються на Сайті, а також програмне забезпечення, що використовується для надання Послуг, дизайн веб-сторінок Сайту або його окремих елементів, є інтелектуальною власністю Компанії або інших відповідних законних правовласників.

Використання Користувачем будь-якого із вищезазначених об’єктів без дозволу Компанії чи іншого законного правовласника є незаконним та може слугувати підставою для притягнення Користувача та/або винних третіх осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

15. Будь-яке листування (обмін повідомленнями) між Компанією та Користувачем вважається таким, що здійснюється у рамках та з приводу виконання Договору, якщо воно відбувається після акцепту (прийняття Користувачем) пропозиції (оферти) до моменту припинення чинності оферти або відмови Користувача від користування Послугами чи припинення користування з інших підстав, визначених Договором.

16. Будь-які повідомлення Компанії, адресовані Користувачу, вважатимуться належним чином врученими останньому у разі їх відправлення на адресу електронної пошти та/або номер мобільного телефону Користувача, зазначені ним в особистому кабінеті на Сайті, та/або за допомогою технічних можливостей Сайту.

17. Користувач самостійно забезпечує підтримання достовірності, точності та повноти своїх персональних даних, розміщених в особистому кабінеті на Сайті.

Користувач самостійно несе ризики, пов’язані з незабезпеченням підтримання достовірності, точності та повноти своїх персональних даних, у тому числі якщо це призвело до неможливості отримання Послуг Компанії.

18. Компанія не вступає з жодним із Користувачів у відносини представництва або інші подібні відносини, які б дозволяли ототожнювати Компанію з будь-ким із Користувачів.

19. Вирішення будь-яких спірних питань між Користувачем та Компанією, пов’язаних з наданням Послуг, здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

Компанія не виступає представником будь-якої зі сторін у спорах між Користувачами та не виступає самостійним учасником таких спорів.

20. Користувач має право припинити користування Послугами шляхом видалення власного облікового запису на Сайті та пов’язаної з ним інформації.

Компанія за запитом Користувача має протягом 48 годин видалити опубліковані Користувачем дописи, профіль створеної Користувачем організації, а також власний профіль (обліковий запис) Користувача.

Із моменту видалення власного облікового запису на Сайті Користувач втрачає право на доступ до особистого кабінету на Сайті та користування Послугами, а Компанія звільняється від будь-яких передбачених Договором зобов’язань перед таким Користувачем.

При цьому Користувач не має права на виплату йому Компанією будь-яких компенсаційних виплат чи відшкодування у будь-якій формі через припинення користування Послугами, у тому числі Компанія не повертає Користувачу грошові кошти, якщо такі були сплачені Користувачем за надання окремих видів Послуг, можливість користування якими Користувач втратив через видалення власного облікового запису на Сайті.

21. Компанія надає Користувачу Послуги з урахуванням Політики конфіденційності, доступної за посиланням https://cases.media/confindential.

Upload

You can upload photos in PNG and JPG format. Maximum size: 5MB