Sign in

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. Вступ

Це Договір Публічної оферти (надалі — Оферта, Договір) укладено між Фізична особа-підприємець Яковенко Валерія Ігорівна в особі Яковенко В.І., що діє на підставі Виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 13.05.2016р. (надалі — Сторона 1) та вами, фізичною особою, юридичною особою, організацією (надалі — Ви, Сторона 2).

2. Умови співпраці

2.1. Ви погоджуєтесь і підтверджуєте, що поставивши відмітку (чекбокс) під час реєстрації на сайті www.cases.media поруч зі словами «Я згоден з умовами договору оферти, «Умовами використання» і «Політикою конфіденційності», і даю згоду на обробку персональних даних», що ознайомились з цим Договором, прийняли його умови і берете на себе зобов’язання дотримуватись їх.

2.2. Сторона 1 залишає за собою право відхилити Ваш запит на реєстрацію без попередження та без роз’яснення причин.

3. Терміни та визначення

3.1. В цьому Договорі наступні терміни мають наступне значення:

3.1.1. «Акцептування оферти» — натискання чекбоксу поруч зі словами «Я згоден з умовами договору оферти, «Умовами використання» і «Політикою конфіденційності», і даю згоду на обробку персональних даних» Стороною 2 та на кнопку «Зареєструватись», що є повним та безумовним прийняттям (акцептом) всіх умов цієї Оферти.

3.1.2. «Користувач» — Сторона 2, що пройшла процедуру реєстрації на сайті www.cases.media.

3.1.3. «Профіль користувача» — інформація та структура даних Сторони 2.

3.1.4. «Особистий кабінет» — інтерфейс взаємодії з сайтом www.cases.media, в межах якого у Користувача є можливість на власний розсуд вносити дані, а також бачити дані, пов’язані з взаємодією Користувача та сайта www.cases.media.

3.1.5. «Захід» — послуги, які надають треті особи, Сторона 1 та Користувачі сайту. Користувачі сайта можуть розміщувати інформацію про заходи. Сторона 1 та Користувачі, що заключили додаткову угоду зі Стороною 1, мають можливість надавати платний доступ до заходів. До заходів зокрема відносяться онлайн-трансляції, що відбуваються в межах сайта www.cases.media.

3.1.6. «Запис» — це медіафайл, який розміщує на платформі Сторона 1 та Користувачі сайту. Сторона 1 та Користувачі, що заключили додаткову угоду зі Стороною 1, мають можливість надавати Користувачам сайта платний доступ до окремих записів.

4. Предмет Договору

4.1. Сторона 1 зобов’язується надати Стороні 2 послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

4.2. Сторона 1 надає Стороні 2 наступні Послуги:

4.2.1. Приймати, обробляти онлайн замовлення на отримання доступу до Заходів та організацію доступу до Записів, які можливо придбати на сайті.

4.2.2. Приймати оплату за зазначені у п.4.2.1. Доступи у безготівковій формі на власний банківський рахунок.

4.2.3. Під час сплати доступу до Заходу або до Запису Сторона 2 також сплачує збір сайта www.cases.media та комісію платіжної системи. На власний розсуд Сторона 2 може відмовитись від оплати таких доступів.

4.2.4. Повертати сплачені Користувачем кошти у випадку, якщо з вини Сторони 1 доступ до Запису або до Заходу не було надано.

5. Права та зобов’язання Сторін

5.1. Сторона 1 зобов’язується забезпечувати Сторону 2 достовірною інформацією про заходи, до яких може бути отриманий платний доступ.

5.2. Після сплати Стороною 2 доступу до Заходу або Запису, надсилати Стороні 2 відповідну електронну квитанцію на вказану Стороною 2 електрону пошту.

5.3. Сторона 1 має право відмовити Стороні 2 у поверненні коштів за надання доступу до Заходу у випадку, якщо цей Захід не був відвіданий Стороною 2 через особисті причини Сторони 2. Послуга надання доступу вважається фактично виконаною, щойно такий захід відбувся.

5.4. Сторона 2 має право отримати за запитом акт про надання послуг.

5.5. Сторона 1 бере на себе зобов’язання забезпечити доступ до Заходу або Запису у випадку, якщо Сторона 2 оплатила такий доступ.

6. Дія договору та умови розірвання Договору.

6.1. Договір вважається таким, що діє, доки Сторони не домовились про зворотнє.

6.2. Сторона 1 має право вносити зміни до Оферти, про що має повідомити Сторону 2 на електрону пошту, яку Сторона 2 вказує під час реєстрації.

Upload

You can upload photos in PNG and JPG format. Maximum size: 5MB