Композиційні засоби зручності для вебсайтів

Невід’ємною складовою зручності вебсайтів є візуальна привабливість. Як і у випадку із самою зручністю, привабливість дизайну забезпечує не одна, а ціла сукупність якостей продукту. З одного боку, дизайн має бути сучасним, актуальним. З іншого — він має сприйматись гармонійно.

Власне, саме гармонійне сприйняття дизайну часто і стає точкою призначення, до якої дизайнер намагається довести макет.

Гармонія в дизайні — майже метафізичне відчуття, за якого здається, наче в кожного елемента відповідний розмір, колір, форма та місце розташування. Часто ми сприймаємо її не на рівні раціонального аналізу, а інтуїтивно. Чудово, коли творча інтуїція допомагає нам досягти гармонійного сприйняття. І вміння віднаходити його, спираючись на почуття, — це, безсумнівно, корисна навичка для дизайнера. Втім, погодьтесь, було б чудово бодай іноді мати можливість спиратись і на певні раціональні принципи проєктування.

На щастя, такі принципи існують, і цей матеріал ми присвятили саме їм. Перша група принципів — це Закони композиції.

Ще одна група принципів заснована на гештальт-психології і має назву Закони гештальту.

Якщо ви проходили наш курс «Основи дизайну», то для вас вони будуть вже трохи знайомими, але в цій статті ми розглянемо їх саме в контексті вебдизайну.

Закони композиції в вебдизайні

В графічному дизайні закони композиції описують принципи, що допомагають досягти відчуття оптичної врівноваженості від макета, стилістичної та смислової цілісності, а також збагнути, що в межах макету є головним, а що — вторинним.

Всього їх три:

  • Закон цілісності.
  • Закон рівноваги.
  • Закон супідрядності (або закон ієрархії).

Розгляньмо, як ці закони можна застосовувати в царині вебдизайну!

5
9584

This article not available in free version

To access it, select the comfortable option:
Full access week
For free
All features of the platform
are unlimited
Learn with us
from 500 ₴/mo.
Access to dozens of courses on graphic design, web design, UI/UX and frontend
Choose a plan
Next article
Тексти як інструмент забезпечення зручності вебсайтів
8096