Ілля Рєпін - посадкова сторінка художника / Artist Ilya Repin - Landing Page

В 2023 році ньюйоркський музей «Метрополітен» визнав відомих митців Іллю Рєпіна, Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського українськими художниками. Це знакова подія та маленька культурна перемога для України. In 2023, the Metropolitan Museum of Art in New York recognized the famous artists Ilya Repin, Arkhyp Kuindzhi, and Ivan Aivazovsky as Ukrainian artists. This is a significant event and a small cultural victory for Ukraine.


Kозацьому роду нема переводу

Ілля Рєпін є представником козацького роду та автором однієї з найвідоміших в світі картин, присвячених запорожцям.

Рєпіна надихнула на створення картини хоробрість українських козаків, які у відповідь на пропозицію турецького султана здаватись, написали тому жартівливого та образливого листа.

У лютому 2022 схожа ситуація повторилась на острові Зміїний, усім відомо куди відправили воєнний корабель наші захисники. Якби Рєпін жив у наші часи, він також, як і весь світ, був би вражений хоробрістю українських воїнів. 

Проєкт виконано в рамках курсу «Практикум з вебдизайну від League Design Agency».


There is no end for the Cossack kind 

Ilya Repin is a representative of the Cossack family and the author of one of the world's most famous paintings dedicated to the Cossacks.

Repin was inspired by the bravery of the Ukrainian Cossacks, who, in response to the Turkish sultan's offer to surrender, wrote him a funny and offensive letter.

In February 2022, a similar situation repeated itself on Zmiinyi Island (Snake Island). Everyone knows what our defenders replied to the russian warship. If Repin had lived in our days, he’d also have been impressed by the bravery of Ukrainian soldiers. 

The project was developed as a part of the "Web Design Workshop course from League Design Agency."


🔈 На відео нижче присутній звук - приклад роботи аудіогіда на сайті. / The video below has sound - an example of an audio guide on the site. 


Наступне відео також зі звуком. / Next video also contains the sound. 🔈


🎵 Обережно, пісня у відео може змусити вас підспівувати. / Be careful, the song in the video can make you sing along.

♡ Висловлюю подяку організаторам CASES та менторам із League Design Agency за отриманий безцінний досвід та безліч практичних порад, що дозволили покращити цю роботу. Я насолоджувалась кожним етапом створення проєкту!


♡ I am grateful to the organizers from CASES and mentors from League Design Agency for the invaluable experience and many practical tips that helped me improve this work. I enjoyed every step of this project!

12
856