Логотип ФК

Логотипи розроблені для участі у конкурсі на новий логотип для ФК Карпати

574