Логотип Київ Review of Books

Розробка логотипу майбутнього інтелектуального і культурного простору.

3
885