Цей кейс зроблено за для портфоліо. У Технічному завданні враховано: ЦА, основний колір, стилістика тощо. Сподіваюсь вам сподобається проект на який я витратила усього тиждень, разом з варфреймами, UX та UI ________________________________________________________________ This case is made for a portfolio. The Technical Task includes: target audience, main color, style, etc. I hope you enjoy the project I spent all week on, along with warframes, UX and UI
211