«Сертифікувати 300 млн га лісів у всьому світі», — плани глобальної стратегії Лісової опікунської ради (FSC)

FSC визнає світові ліси як суспільне надбання цінностей і вигід задля підтримання життя на Землі. Це бачення є основою Глобальної стратегії FSC на 2021-2026 роки. Нею передбачено сертифікацію 300 млн га лісів, зокрема, активізацію зусиль у тропічних лісах, тих, що керовані малими землевласниками та громадами, а також в інших лісах, які мають значний потенціал для створення цінностей та сприяють розв'язанню глобальних проблем.

FSC презентовано стратегію розвитку організації до 2026 року та визначено основні цілі зі зростання позитивного впливу FSC завдяки зміцненню сертифікації. Зокрема для їх досягнення передбачено збільшення сертифікації до 300 мільйонів гектарів лісових територій, 50 мільйонів гектарів з яких — це природні тропічні ліси та території, керовані малими землевласниками. FSC сприятиме вирішенню глобальних цілей і завдань, включаючи Цілі сталого розвитку ООН, Паризьку хартію і Рамкову програму збереження біорізноманіття на період після 2020 року.

Forest Stewardship Council® (FSC®) — це міжнародна неурядова некомерційна організація, яка також представлена в Україні. Організація прагне досягти балансу екологічних, соціальних і економічних інтересів таким чином, щоб забезпечити раціональне використання лісових ресурсів і зберегти ліси для майбутніх поколінь. За 28 років діяльності організації сертифіковано 223,8 мільйона га лісів. За даними FSC, в Україні сертифіковано 4,5 млн га лісів та видано 132 сертифікати системи ведення лісового господарства. Український лісопромисловий бізнес охоплений 394 сертифікатами ланцюга постачання.

Для мене велика честь представляти FSC в Україні, особливо зараз, коли світ стикається з проблемами, зумовленими глобальним потеплінням, знелісненням. FSC та його надійні стандарти відповідального ведення лісового господарства відіграють важливу роль у боротьбі зі зміною клімату та іншими глобальними викликами. Як керівник організації, продовжую підтримувати та просувати цінності FSC в Україні щодо сталого використання лісових ресурсів, збереження та відновлення лісів.

Павло Кравець, директор FSC Україна

Український офіс FSC здійснює координацію розробки FSC національних стандартів для кращої адаптації та їхнього впровадження до українських реалій. Так, 24 березня 2021 FSC Україна під час онлайн-семінару презентувала посібник «Лісова сертифікація за вимогами FSC національного стандарту для України: можливості для зацікавлених сторін». Він допоможе досягти балансу інтересів місцевих громад, неурядових природоохоронних організацій, інших зацікавлених сторін та лісогосподарських підприємств. 

896