Макет посадкової сторінки

Макет сторінки розроблений в рамках навчального курсу "Основи вебдизайну" від Креативної практики та адаптований під кейс. Дякую за перегляд!)

335