Orange clinic: брендинг стоматології

Агентством Wizart був здійснений системний аналіз стоматологічного ринку Чернівців та області. Були виявлені головні тренди ринку, здійснено конкурентний аналіз, досконало розглянуто цільову, потенційну аудиторію та споживче ядро – цінності, бар’єри, потреби, моделі споживання стоматологічних послуг в Чернівцях та області. На основі цих висновків виявлена та сформована УТП клініки, спроєктована платформа бренду, розроблена візуальна та вербальна коммунікація.

271