Розробка фірмового стилю для себе

Розробка логотипу, паттерну та першого слайду презентації для себе з використанням ініціалів імені та прізвища

445