ГО "Ясно"
Ukraine

About us

“Ясно” - громадська ініціатива, створена з метою підвищення рівню обізнаності суспільства стосовно соціально-політичних проблем. Наша місія - впровадження демократичних принципів, реалізація свободи слова та зміцнення громадянського суспільства в Україні. В своїй діяльності ми в першу чергу звертаємо свою увагу на проблеми захисту прав людини, екології, підвищення рівня національної свідомості та громадянської активності, розвиток соціально-політичних інститутів. Діяльність “Ясно” спрямована на якісне висвітлення вищезгаданих проблем українського суспільства в максимально доступній для широкого загалу формі. Для цього ми створюємо та поширюємо соціальну рекламу, інформаційний контент для всіх доступних каналів комунікації, займаємось організацією освітніх та суспільних проектів.

Contacts

Ukraine