Точка дотику
Ukraine

About us

«Точка дотику» — громадська організація, яка працює на перетині мистецької та соціальної сфери. Оцінюючи виклики, пов’язані із трансформаційними демократичними процесами в Україні, ми усвідомлюємо, що вони суттєво гальмуються відсутністю в українському суспільстві усталених демократичних традицій, розвинутого демократичного мислення, яскравих і переконливих зразків демократичної поведінки. Сучасним українцям властиві світоглядна та мотиваційна невизначеність, поведінкова непослідовність, терпиме ставлення до неправових способів вирішення проблем, розмитість суспільних цінностей, відсутність базових знань про права людини, превалювання звичаїв та традицій над правом, домінування патерналістських настанов у свідомості. Ситуацію ускладнює неоднорідність українського суспільства (структурованість в першу чергу за соціально-економічними, регіонально-культурними, мовними, ідеологічними ознаками, відмінності у зовнішньополітичних орієнтаціях тощо). До цього додається те, що українське суспільство останні п’ять років живе в умовах війни. Усвідомлюючи усі ці виклики, ми вирішили створити організацію, діяльність якої буде направлена на поширення демократичних цінностей в українському суспільстві та підвищенню рівня розуміння громадянами сутності демократичних цінностей. Окрім того, ми прагнемо спрямувати наші зусилля на запровадження суспільного діалогу навколо переосмислення нашого минулого задля суспільної консолідації, досягнення згоди відносно основних цінностей, цілей і механізмів реалізації базових демократичних засад. Цієї мети ми плануємо досягти шляхом створення професійного та інноваційного мистецького та освітнього продукту, який буде спрямований на різні цільові аудиторії: діти, молодь, студенти, освітяни, чиновники, а також на широку дорослу аудиторію.